Nhận giá và hỗ trợ

Cch ti v ci t Drivers y cho my tnh PC v Laptop

Mi khi ci t mi li Windows (Windows XP, Windows 7, Windows 8.1 hoc Windows 10) cho my tnh, mt trong nhng bc tip theo quan trng v cn thit chnh l ci t Drivers cho my tnh PC hoc Laptop.. Bi nu nh khng ci t c cc drivers, my tnh ca bn s khng th s dng c cc chc

My lnh Inverter s dng Gas R32 c g khc bit

Dng Gas R32 l loi gas cng ngh mi nht hin nay, v ang c s dng ti Nht Bn. Gas R32 c pht minh ra thay th cho cc dng Gas c nh Gas R22 v Gas 410A, nhm bt kp xu hng ca thi i . Cui nm 2014 2015 hng Daikin s chnh thc cung cp dng my lnh s dng Gas R32 ti Vit Nam

Cch s dng trnh duyt mi ca Viettel, c tin tc free

Hin ti th nh mng Viettel ra mt chnh thc trnh duyt mi toanh Sfive Browser do chnh ngi Vit pht trin. ng dng tng thch trn cc h iu hnh Android, iOS, Windows v Linux. c bit, nhng ai dng in thoi thng minh Android v iOS s c min ph data Viettel c bo, lt Facebook. Sau

S dng Animoji v Memoji trong Tin nhn trn iPhone

S dng Animoji v Memoji trong Tin nhn trn iPhone. S dng ng dng Tin nhn th hin bn thn bn bng Animoji v cc gi nhn dn Memoji c c nhn ha, ph hp vi tnh cch v tm trng ca bn. Trn cc kiu my c camera TrueDepth, bn c th gi tin nhn Animoji hoc Memoji ng, ghi li ging