Nhận giá và hỗ trợ

My Nghin Dc Liu Trung Quc FY 130 Dng p Ba

My Nghin Dc Liu Trung Quc Dng p Ba Model: FY-130. c im Ni Bt My Nghin Dc Liu FY-130 - My nghin dc liu FY130 l loi my nghin hiu qu nghin cao, y l dng my nghin lin tc chuyn dng trong phng th nghim v c s dng rng ri trong cc ngnh nh: Nng nghip, Dc

My Nghin Dc Liu Trung Quc FY 130 Dng p Ba

My Nghin Dc Liu Trung Quc Dng p Ba Model: FY-130. c im Ni Bt My Nghin Dc Liu FY-130 - My nghin dc liu FY130 l loi my nghin hiu qu nghin cao, y l dng my nghin lin tc chuyn dng trong phng th nghim v c s dng rng ri trong cc ngnh nh: Nng nghip, Dc

ti nh gi hm lng lu hunh cn tn d, hm lng

ti nh gi hm lng lu hunh cn tn d, hm lng saponin ton phn, hm lng ng v c tnh cp ca dc liu c s ch vi cc phng php xng sinh khc nhau, de tai danh gia ham luong luu huynh con ton du ham luong saponin toan phan ham luong duong va doc tinh cap cua duoc lieu duoc so che voi cac phuong phap xong