Nhận giá và hỗ trợ

Cc mn n Thanksgiving c cho php mang ln my bay

Nov 19, 2018LOS ANGELES, California (NV) L T n hay Thanksgiving sp n v nhiu ngi c nh mang nhng mn n lm sn n cho b con ni xa. Nhng hnh khch ny c th em theo c bn tic Thanksgiving ln my bay. Theo nht bo Los Angeles Times, C Quan An Ninh Giao Thng Hoa K (TSA) vit: Hnh khch c th em cc

My may bao GK9

My may bao GK9-200 cng xut :150W my may bao cm tay dng pin thch hp may bao cho nhng ni cng trnh xa, thch hp may nng sn trn nng ry v may bc ao tm hay bc cc cng trnh min ni cha c in . my nh gon 2,5 kg thch hp vi tt c mi ngi Thng s k thut my may bao cm tay mini GK9-200 dng

My may bao GK9

My may bao GK9-200 cng xut :150W my may bao cm tay dng pin thch hp may bao cho nhng ni cng trnh xa, thch hp may nng sn trn nng ry v may bc ao tm hay bc cc cng trnh min ni cha c in . my nh gon 2,5 kg thch hp vi tt c mi ngi Thng s k thut my may bao cm tay mini GK9-200 dng