Nhận giá và hỗ trợ

Tin tc Archives

My hn Mig; My hn que; My hn Tig; My hn MIG; K thut hn; Tin tc; Lin h ; Tm kim; Tm kim: Tm kim: Category Archives: Tin tc. Banner. Chuyn mc. Cha c phn loi (1) K thut hn (95) My hn Inverter (2) My hn mig (80) My hn tig (4) Slide (1) Tin tc (61) Bi vit mi. Hng K trao thng xe SH cho i

CB

CB-CNV KIM TN TM HIU V QUY TRNH SN XUT QUE HN, DY HN TI NH MY LONG AN. 04/12/2019 . Posted on 04/12/2019 17/03/2020 by admin. 04 Dec. Tn mt chng kin tng cng on sn xut ra que hn, dy hn s l mt trong nhng tri nghim hu ch dnh cho CB-CNV Kim Tn. Ngy 14/11 on CB-CNV Kim Tn c chuyn tham quan

Tin tc Archives

My hn Mig; My hn que; My hn Tig; My hn MIG; K thut hn; Tin tc; Lin h ; Tm kim; Tm kim: Tm kim: Category Archives: Tin tc. Banner. Chuyn mc. Cha c phn loi (1) K thut hn (95) My hn Inverter (2) My hn mig (80) My hn tig (4) Slide (1) Tin tc (61) Bi vit mi. Hng K trao thng xe SH cho i

Thng tin tuyn dng Cng nhn k thut

Tin tc; TKV v bn hng. Hot ng v cng ng. Trang vng. Lin h ; Thng bo / Thng tin tuyn dng. Thng tin tuyn dng Cng nhn k thut. Th T, ngy 08/07/2015. Thng tin tuyn dng Cng nhn k thut ; V tr tuyn dng. Cng nhn k thut. Chc v. K thut vin/k s. S nm kinh nghim. Cha c