Nhận giá và hỗ trợ

Danh sch cc thit b s c cp nht Android 4.4 KitKat

Android 4.4 KitKat chnh thc ra mt cng vi Google Nexus 5 v ngay lp tc cc nh sn xut ln danh sch nhng thit b s c cp nht phin bn mi ny.. Google cho bit Android 4.4 s c cp nht cho cc my Nexus 4, Nexus 7, Nexus 10 trong vi tun ti. Trang h tr ting Ty Ban Nha ca Galaxy Nexus cho

Danh sch cc thit b s c cp nht Android 4.4 KitKat

Android 4.4 KitKat chnh thc ra mt cng vi Google Nexus 5 v ngay lp tc cc nh sn xut ln danh sch nhng thit b s c cp nht phin bn mi ny.. Google cho bit Android 4.4 s c cp nht cho cc my Nexus 4, Nexus 7, Nexus 10 trong vi tun ti. Trang h tr ting Ty Ban Nha ca Galaxy Nexus cho

Thit b nh bp nhp khu Chu u

Thit b nh bp nhp khu Chu u - ShowRoom Bp Xinh - 0908957936 Chuyn cung cp thit b nh bp, ph kin inox, thit b v sinh, sen voi, tivi, my lnh sam sung Tr s: 56 ng D9, KCN Tn Bnh, P. Ty Thnh, Q.Tn Ph, TPHCM Hotline, Viber, Zalo, Fb: 0908 957 936 E: [email protected]