Nhận giá và hỗ trợ

Thuyt minh thit k k thut h thng phng chy cha

H thng cha chy bng nc vch tng c thit k trong nh my theo TCVN 2622-1995 v TCVN 6160-1996 m bo mi v tr bn trong cng trnh c ng thi 2 hng nc cha chy phun ti. Cun vi dng cho h thng cha chy vch tng l cun vi theo TCVN c ng knh D50mm v chiu di 20m. Cc

h thng x l tro bay ppt nh my nhit in

h thng x l tro bay ppt nh my nhit in . TI LIU BI GING THI in in t. Mch lc l mch x l tn hiu da vo s ph thuc tn s ca cc tham s mch. B lc c vai tr quan trng trong cc mch in t. Nhn gi; HACH VIETNAM o lng Silica trong chu trnh hi nc . o lng Silica trong chu trnh

H lc kh thi nh my sn xut nha composite

H lc kh thi nh my sn xut nha composite: M s : BL - ESP: Kch thc: 6500*3300*7200 mm: Gi: Call Hng sn xut: Made in Vietnam Bo hnh: 12 Thng Trong kho: Cn hng S lt xem: 938 : H lc kh mi nha Composite : Hng mc: Cung cp v lp t h thng x l khi mi cho nh my sn xut gia cng nha

Thit k h thng cung cp in cho nh my ng h chnh

Bn ang xem ni dung ti liu Thit k h thng cung cp in cho nh my ng h Ghi ch B phn rn 1 Ba hi rn 2 M-412 10,0 2 Ba hi rn 2 M-413A 28,0 3 L rn 2 4,5 4 L rn 1 6,0 5 Qut l 1 2,8 6 Qut thng gi 1 2,5 7 e 2 m 2 - 8 My p ma st 1 A124 10,0 9 L in 1 H-15 15,0 10 Bn 1 - - 11 Dm