Nhận giá và hỗ trợ

Nh my in mt tri Phc Ninh s vn hnh t thng 6

Nh my in mt tri Phc Ninh s dng cc tm pin quang in (Sharp) cng sut 395Wp/tm; h thng Inverter chui cho hiu sut cao (98%); my bin p nng p 110kV-40MVA do lin doanh Sharp-NSN cung cp. Hin nh my hon thin mt bng xy dng, sn sng lp t thit b nh my i vo vn hnh

sao my iPhone 5 ca ti lai hin th nh cung cp l Movi

sao my iPhone 5 ca ti lai hin th nh cung cp l Movil GSM m khng phai l viettel khi dng sim vt. Bnh lun mi va c thm vo. Click xem . Mi nht Bnh lun hay Xp theo: QMQuang Minh. Em dang dung ip 5s qt t khi em jaiberad xong reser li my li mt nh cung cp Anh c th gip e c khng. Tr li Thch 2 nm

Nh Cung Cp Ca xoay t ng Impact Traffic Doors

Nh Cung Cp Ca xoay t ng Impact Traffic Doors - Swing Door Chuyn Nghip: M t: mpact Traffic Doors l mt h thng ca t ng ph hp cho nhiu mc ch khc nhau nh: Ca siu th, ca gia cc khu vc sn xut ca nh kho, nh my ch bin thc phm, dc phm. . . ca Impact Traffic Doors l gii php

Bo mt cho my tnh ti nh

Bo mt Windows (hoc Trung tm Bo mt ca B bo v Windows trong cc phin bn trc ca Windows 10) c tch hp sn trong Windows 10 v Windows 8, cung cp tnh nng pht hin, ngn chn v loi b phn mm c hi theo thi gian thc thng qua bin php bo v do m my cung cp. Tnh nng ny dnh cho cc

Nh cung cp thit b an ninh gim st hng u Vit Nam

Nh cung cp thit b an ninh gim st hng u Vit Nam . Sn phm Sn phm mi Camera u ghi camera - Thit b an ninh + Xem nhanh. Gi hng. Xem sn phm. CAMERA IP PTZ HNG NGOI NPT-2003 IR. L dng sn phm IP camera hn quc dng PTZ s dng cng ngh Laser led iu khin cng sut pht theo phng i

Nh cung cp ca Heavy Duty Triplex pit tng my bm, nh

Nng nhim v Triplex pit tng my bm c lu lng nc p lc cao v p sut cao, my bm pt tng nhim v nng n ny c th c s dng rng ri trong cc ng dng cng nghip. Giao tip vi nh cung cp? Nh cung cp . Ms. Jenny Ti c th gip g cho bn? Tr chuyn by gi Lin h vi nh cung