Nhận giá và hỗ trợ

N ngnh may ti qui trnh kim tra v x l li vi

N ngnh may ti qui trnh kim tra v x l li vi ti cng ty may 1. SVTH: LNG TH KIM THI-11709062 Page 1 TI: QUI TRNH KIM TRA V X L LI VI TI CNGTY C PHN QUC T PHONG PH N V THC TP: NH MY JEAN XUT KHU S 01 GVHD: NGUYN THNH HU SVTH: LNG TH KIM THI MSSV: 11709062 LP

THIT k h THNG x l nc THI CHO NH my

Hnh 2.3. Quy trnh sn xut chung 14 Hnh 2.4. S cng ngh sa chua ung 15 SVTH: 1.Triu Th Mai Thc; 2.Hong Th Tnh. 4 n x l nc thi sa GVHD: Th.s.Trn Th Ngc Diu. Hnh 2.5. S cng ngh s chua tnh v ng 16 Hnh 2.6. Quy trnh sn xut phomat v b 17 Hnh 3.1: S cu to song chn rc 21

N ngnh may ti qui trnh kim tra v x l li vi

N ngnh may ti qui trnh kim tra v x l li vi ti cng ty may 1. SVTH: LNG TH KIM THI-11709062 Page 1 TI: QUI TRNH KIM TRA V X L LI VI TI CNGTY C PHN QUC T PHONG PH N V THC TP: NH MY JEAN XUT KHU S 01 GVHD: NGUYN THNH HU SVTH: LNG TH KIM THI MSSV: 11709062 LP

Quy trnh sn xut xc xch xng khi ti Nh my ch bin

Quy trnh sn xut xc xch xng khi ti Nh my ch bin tht cng ty c phn chn nui CP Vit Nam. M ti liu: 242375 S trang: 86 nh dng: doc. M t. MC LC. MC LC 1. M U 4. A. TNG QUAN V CNG TY 5. 1. LCH S HNH THNH V PHT TRIN 6. 2. H THNG QUN L NH MY 10. 2.1 S b my qun

Tp 3: Qun L Kho Hng Ha Vt T

S x l 6.2. M t quy trnh 7. INV.07 Quy trnh iu chnh gi tr hng trong kho 7.1. S t chc 7.2. M t quy trnh IV. CC NGHIP V CA CNG TY GCH MEN C X L TRN ORACLE 1. Cc nghip v nhp kho 1.1. NV.INV.01 Nhp kho hng mua qua PO (xem NV.PTP.01) 1.2. NV.INV.02 Nhp kho NVL c biu tng