Nhận giá và hỗ trợ

Danh sch trn Siu cp chu u Wikipedia ting Vit

Siu cp chu u (ting Anh: UEFA Super Cup) l mt trn u bng thng nin gia hai nh v ch ca UEFA Champions League v UEFA Europa League.Khi tranh t nm 1972, trong qu kh y l cuc so ti gia nh v ch cp C1 chu u (i tn thnh UEFA Champions League t nm 1993) v nh v ch UEFA Cup Winners' Cup

Lexus gii thiu RX phin bn Sport mi ti Chu u

Lexus ang chun b cho ra mt dng Lexus RX 07 ch ti trin lm Los Angeles Auto Show 2017 (LAAS 2017), thng hiu hng sang ny li tip tc m rng danh mc sn phm ca dng RX bng vic cho ra mt mt phin bn Sport mi. Hin ti Chu u, Lexus RX ang c cc phin bn my xng v

3 phin bn mi mu Genesis G80 ca 'trnh lng'

Mu xe Genesis G80 ca . (Ngun: Genesis) Hng sn xut t Motor Co. (Hn Quc) ngy 30/3 gii thiu 3 phin bn thuc th h th ba ca mu xe mi Genesis G80 vi thit k hon ton mi dnh cho th trng trong nc nhm gp phn thc y doanh s t trc nhng tc ng tiu cc ngy

Chu Bi tr thnh mt phin bn tt hn sau 14 ngy cch ly

Chu Bi tin rng c c nhng tri nghim tuyt vi, y qu gi trong 14 ngy cch ly tp trung t tip tc hon thin, tr thnh mt phin bn tt hn ca chnh mnh. - Chu Bi tham gia Tun l thi trang Milan v Paris t 18/2 n 3/3. Thi im, chu u cha bng pht dch bnh mnh m.