Nhận giá và hỗ trợ

Tt tn tt v Machine Learning ng dng trong nhng

Machine Learning l 1 xu hng pht trin nhanh chng trong ngnh chm sc sc khe, nh vo s ra i ca cc thit b v my cm ng eo c s dng d liu nh gi tnh hnh sc khe ca bnh nhn trong thi gian thc (real-time). Cng ngh Machine Learning cn gip cc chuyn gia y t xc nh nhng

Network Data: ng dng hon ho cho vic kim sot d liu

Tht s th tnh nng S dng d liu gc trn Windows Phone 10 khng em n ngi dng ci h cn, khng th hin chnh xc v d liu theo tng mc thi gian. V vy, hm nay mnh gii thiu vi cc bn ng dng Network Data gip bn c nhng s liu chi tit cng nh gip mi ngi qun l

Tt tn tt v Machine Learning ng dng trong nhng

Machine Learning l 1 xu hng pht trin nhanh chng trong ngnh chm sc sc khe, nh vo s ra i ca cc thit b v my cm ng eo c s dng d liu nh gi tnh hnh sc khe ca bnh nhn trong thi gian thc (real-time). Cng ngh Machine Learning cn gip cc chuyn gia y t xc nh nhng

Hng dn s dng Samba chia s d liu trn Android Box

Hng dn s dng Samba chia s d liu trn Android Box vi Laptop, My Tnh, in thoi . 26/09/2019. Admin. Bnh lun. Giao thc Samba l tnh nng gip kt ni v chia s d liu gi Android Box vi cc thit b nh Laptop, My tnh PC v ngy c in thoi, my tnh bng, thng qua kt ni mng cc b (LAN