Nhận giá và hỗ trợ

My nghin xi mng UNIDAN

My nghin UMS 5,4 16 (Z2M01): a. Cu to: 240 Tn/gi ( Clinker xi mng Porland l quay tiu chun nghin vi 4% thch cao n mn theo Blaine 3200 cm 2/g). - Tc quay my: 14,2 vng/pht. - Tc quay chm: 0,19 vng / pht - My nghin gm hai ngn: + Ngn 1: * Chiu di hu ch: 5,062m. * ng knh hu ch

my nghin than di ng tiu th 400 tn / gi

nghin 1250 tn gi. M 225 y Nghin Di ng 600 Tn Mi Gi podlupa iso u0026ce chng nhn q235 th 233 p 100 tn xi mng silo C 244 ng ngh ti 234 n tin SDDOM MB1200 m 225 y trn b 234 t 244 ng di ng 200 t 300 t 400 t 500 t 600 nh 224 m 225 y nghin 100 tn mi chi ph 237 gi

My nghin g pallet c inh 1 tn

My nghin g pallet c inh Green Mech Hotline: 094 110 8888 - Website: https: siu hiu qu, cng sut 5 tn/ gi. Dy chuyn bm dm g cng sut ln nht Vit Nam. My bm g Green Mech. Video mi nht. My lm vin ICE COOL 5 tn lp ti Bnh Minh, Thng Bnh, Qung Nam ; My lm vin ICE COOL 5 tn lp ti

my nghin gi tn

my nghin gi tn. m 225 y nghin gi than 500 tn v 224 m 224 n h 236 nh. m 225 y nghin h 236 nh n 243 n 150 tn mi gi C 244 ng ty ch yu sn xut m 225 y nghin di ng m 225 y nghin c nh m 225 y l 224 m c 225 t m 225 y xay v 224 c 225 c nh 224 m 225 y t 237 ch hp c s dng rng r 227 i trong khai th 225 c m x 226 y dng

My nghin g pallet c inh 1 tn

My nghin g pallet c inh Green Mech Hotline: 094 110 8888 - Website: https: siu hiu qu, cng sut 5 tn/ gi. Dy chuyn bm dm g cng sut ln nht Vit Nam. My bm g Green Mech. Video mi nht. My lm vin ICE COOL 5 tn lp ti Bnh Minh, Thng Bnh, Qung Nam ; My lm vin ICE COOL 5 tn lp ti