Nhận giá và hỗ trợ

Danh sch my nh v ng knh c trao gii thng EISA 2019

Hip hi hnh nh v m thanh Chu u (EISA) mi y cng b la chn ca mnh cho nhng sn phm nhip nh hng u trong nm 2019-2020. Nu nh nm ngoi Sony chim rt nhiu hng mc, th nm nay bng xp hng a dng hn. Cng Binhminhdigital im qua danh sch my nh v ng knh c trao gii

K 4: Cng ngh in phn nhm v cc vn mi trng

Th d, nu cng sut ca Nh my luyn nhm Trn Hng Qun l 450.000 tn/nm th lng in tiu th hng nm 6.750.000.000.000 KWh. Vi gi mua in u i theo quyt nh 822/Q-TTg ca Chnh ph [8] l 5 USD-cents/KWh vi mc gi bn in bnh qun hin nay ca EVN l 7,5 USD-cents/KWh th mc tr gi v

K 4: Cng ngh in phn nhm v cc vn mi trng

Th d, nu cng sut ca Nh my luyn nhm Trn Hng Qun l 450.000 tn/nm th lng in tiu th hng nm 6.750.000.000.000 KWh. Vi gi mua in u i theo quyt nh 822/Q-TTg ca Chnh ph [8] l 5 USD-cents/KWh vi mc gi bn in bnh qun hin nay ca EVN l 7,5 USD-cents/KWh th mc tr gi v

B K HOCH V U T CNG HA X HI CH NGHA VIT

b k hoch v u t ----- cng ha x hi ch ngha vit nam c lp - t do - hnh phc -----s: 14/2015/tt-bkht h ni, ngy 17 thng 11 nm 2015 thng tban hnh danh mc my mc, thit b, ph tng thay th, phng tin vn ti chuyn dng, nguyn liu, vt t, linh kin, bn thnh phm trong nc

Qu trnh pht trin cng ngh ng knh ca Canon

01.05.2014Ngm iu khin in t, thu knh fluorite gim hin tng quang sai hay cng ngh chng rung quang hc IS u l nhng pht minh quan trng ca Canon. Canon mi y k nim ng knh th 80 triu trong lch s pht trin 26 nm ca mnh. S chy ua v cng ngh ca hng vi i knh ch ng

K 4: Cng ngh in phn nhm v cc vn mi trng

Th d, nu cng sut ca Nh my luyn nhm Trn Hng Qun l 450.000 tn/nm th lng in tiu th hng nm 6.750.000.000.000 KWh. Vi gi mua in u i theo quyt nh 822/Q-TTg ca Chnh ph [8] l 5 USD-cents/KWh vi mc gi bn in bnh qun hin nay ca EVN l 7,5 USD-cents/KWh th mc tr gi v