Nhận giá và hỗ trợ

VinSmart khnh thnh nh my sn xut thit b in t

T hp Nh my sn xut thit b in t VinSmart c din tch gn 14,8 hecta, tng cng sut 125 triu thit b/nm. Trong, giai on 1 ca Nh my c xy dng trn din tch gn 4,8 hecta vi mt bng khu sn xut l 45.200 m2, quy hoch thnh cc phn khu sn xut bng mch in t, sn xut in thoi cng h thng cc Vin Nghin cu c lp.

VinSmart khnh thnh nh my sn xut thit b in t

T hp Nh my sn xut thit b in t VinSmart c din tch gn 14,8 hecta, tng cng sut 125 triu thit b/nm. Trong, giai on 1 ca Nh my c xy dng trn din tch gn 4,8 hecta vi mt bng khu sn xut l 45.200 m2, quy hoch thnh cc phn khu sn xut bng mch in t, sn xut

Cng ty CP Nh my Trang thit b y t USM Healthcare

Cng ty CP Nh my Trang thit b y t USM Healthcare c thnh lp nm 2012 v l cng ty u tin VN sn xut cc sn phm tim mch nh Bng nong mch vnh, H thng Stent mch vnh v kim lun tnh mch. Chng ti l nhng k s tr ng hnh cng ban lnh o c nhiu nm kinh nghim trong lnh vc trang

Bn trong nh my sn xut thit b in t VinSmart

T hp nh my sn xut thit b in t VinSmart c din tch gn 14,8 hecta, tng cng sut 125 triu thit b/nm. Trong, giai on 1 ca nh my c xy dng trn din tch gn 4,8 hecta vi mt bng khu sn xut l 45.200 m2, quy hoch thnh cc phn khu sn xut bng mch in t, sn xut

Danh sch cng ty thit b in t Vit Nam

Hy gp g cc nh sn xut thit b in t chuyn nghip. Th loi. H thng c in lnh (96) Ni tht (99) Phn cng my tnh (14) Gia cng kim loi (212) Gm s (12) Nha v cao su (122) Xe c v ph tng (186) G (38) Khun c (79) K thut (149) Th cng (29) Sn xut thy tinh (14) Thit b

Bn trong nh my sn xut thit b in t VinSmart

T hp nh my sn xut thit b in t VinSmart c din tch gn 14,8 hecta, tng cng sut 125 triu thit b/nm. Trong, giai on 1 ca nh my c xy dng trn din tch gn 4,8 hecta vi mt bng khu sn xut l 45.200 m2, quy hoch thnh cc phn khu sn xut bng mch in t, sn xut