Nhận giá và hỗ trợ

Xu hng ca cc gii php IoT cho nh my

Nh my thng minh; Xu hng ca cc gii php IoT cho nh my. Thng Mi Mt 18, 2019. 117. Facebook. Twitter. Linkedin. Theo s liu ca IDC, ch trong nm 2016, ngnh cng nghip sn xut chim ti 102,5 t la (trn tng s 178 t la tng doanh thu ca IoT). Nh vy, ta c th thy, IoT trong sn xut m c

Xu hng pht trin phn mm qun l ERP: Xy dng ERP

Xu hng pht trin ca phn mm qun l ERP . Xu hng cng ngh ni chung v xu hng pht trin ca gii php qun tr doanh nghip ERP ni ring ang dn pht trin theo xu hng cng ngh mi thng minh hn, hiu qu hn. Theo xu hng, doanh nghip d dng kt ni vi khch hng hn, bn cnh l

Pht trin vi mch: Xu hng u t xng cc tiu cn

Pht trin vi mch: Xu hng u t xng cc tiu cn c tnh n . 17:28, 29/05/2018 (Chinhphu.vn) - Theo cc chuyn gia, ngoi vic iu chnh, b sung cc d n Chng trnh pht trin vi mch TPHCM giai on 2013 - 2020 ph hp hn vi thc t v nht l phc v cho xy dng thnh ph thng minh