Nhận giá và hỗ trợ

Nh My Ch Bin G MDF VRG Dongwha

D n: Nh My Ch Bin G MDF VRG Dongwha Ni dung cng vic: Cung cp, thi cng v chm sc cnh quan Cng ty xy dng: Cng Ty CP u t xy dng nh Tn a ch: L G, KCN Minh Hng III, x Minh Hng, huyn Chn Thnh, tnh Bnh Phc, Vit Nam. Bnh Phc l mt trong nhng ni c nhiu khu cng nghip, ti

Nh my sn xut bt trng Cng ty CP Ch Bin Khong

Nh my ca chng ti c xy dng trn tng din tch khong 3 ha, ti ti Khu C, Khu cng nghip Nam Cm, x Nghi X, huyn Nghi Lc, tnh Ngh An. Cng ty c v tr rt thun tin cho vic lu chuyn sn phm theo yu cu ca khch hng (cch Cng Ca L 5km, Ga xe la hng ha Qun Hnh 6km, Sn bay Vinh 17km

H thng cc nh my ch bin thc phm

Nh my ch bin sn phm tht H Ni - Cng ty c phn C.P Vit Nam . Bi lin quan: Xy lp cc cng trnh cng nghip (2016-03-28) Tng hp cc cng trnh tham gia tiu biu (2014-06-10) Cc nh my cng nghip (2009-04-18) Lp t HTDH trung tm cho cc cao c, khch sn (2009-04-18) Nh my ho cht (2009-04-18) H tr

CTY CP THC PHM SAO TA

CNG TY C PHN THC PHM SAO TA. Vn phng : Km 2132, Quc l 1A, phng 2, thnh ph Sc Trng, tnh Sc Trng, Vit Nam in thoi : (84-299) 3822223 - 3822203 Fax : (84-299) 3822122 - 3825665 Email : [email protected] Bn quyn 2019 ca Cng Ty C Phn Thc Phm Sao Ta Cng Ty C Phn Thc Phm Sao

Khnh thnh nh my ch bin g MDF Qung Nam

Nh my ch bin g MDF Qung Nam c tng mc u t 500 t ng, vi quy m rng 18 ha. Qua 4 nm xy dng, Nh my ch bin g MDF Qung Nam hon thnh giai on 1 rng hn 11 ha, c quy m 18.000 m2 nh xng, 10 hm sy hi nc vi cng sut 1.500 m3/thng, 30.000 m2 sn phi, cng nh hon thin cc

CTY CP THC PHM SAO TA

CNG TY C PHN THC PHM SAO TA. Vn phng : Km 2132, Quc l 1A, phng 2, thnh ph Sc Trng, tnh Sc Trng, Vit Nam in thoi : (84-299) 3822223 - 3822203 Fax : (84-299) 3822122 - 3825665 Email : [email protected] Bn quyn 2019 ca Cng Ty C Phn Thc Phm Sao Ta Cng Ty C Phn Thc Phm Sao

Khnh thnh nh my ch bin g MDF Qung Nam

Nh my ch bin g MDF Qung Nam c tng mc u t 500 t ng, vi quy m rng 18 ha. Qua 4 nm xy dng, Nh my ch bin g MDF Qung Nam hon thnh giai on 1 rng hn 11 ha, c quy m 18.000 m2 nh xng, 10 hm sy hi nc vi cng sut 1.500 m3/thng, 30.000 m2 sn phi, cng nh hon thin cc