Nhận giá và hỗ trợ

Chm nh: Nh my 150 t hoang ph cng 8 vn tn qung

H Tnh: Thu hi giy php khai thc m st 9 nm khng hot ng. Nh my tuyn qung st V Quang c u t bi Cng ty TNHH mt thnh vin st V Quang (thuc Cng ty Gang thp H Tnh) vo thng 2.2008, vi tng mc u t hn 158 t ng, trn din tch 19,5ha ti x Sn Th, huyn V Quang (H Tnh).

Bo co hin trng khai thc nc Nh my may Hitech Vit

Aug 10, 2017Din in mc nc khai thc thc t (m) Nm 2014 HT-01 HT-02 MMT MM MMT MM Thng 01/2015 3,35 5,65 2,63 5,42 Thng 02/2015 3,21 5,38 2,40 5,32 Thng 13/2015 3,24 5,42 2,51 5,38 Thng 04/2015 3,32 5,63 2,61 5,40 Vi quy m khai thc nc di t ca Nh my, kh nng gy nh hng n mc

Bo co hin trng khai thc nc Nh my may Hitech Vit

Aug 10, 2017Din in mc nc khai thc thc t (m) Nm 2014 HT-01 HT-02 MMT MM MMT MM Thng 01/2015 3,35 5,65 2,63 5,42 Thng 02/2015 3,21 5,38 2,40 5,32 Thng 13/2015 3,24 5,42 2,51 5,38 Thng 04/2015 3,32 5,63 2,61 5,40 Vi quy m khai thc nc di t ca Nh my, kh nng gy nh hng n mc

Hng lot quc gia nh ch khai thc my bay Boeing 737 MAX 8

Cc hng hng khng khc ang khai thc my bay Boeing 737 MAX ti Singapore nh China Southern Airlines, Garuda Indonesia, Shandong Airlines v Thai Lion Air cng b nh hng. c cho bit hng hng khng Fiji v SilkAir cng s b nh hng bi vic nh ch tm thi.