Nhận giá và hỗ trợ

Cc nh my t chu u ng lot ng ca

Nh sn xut t PSA (Php) s hu cc thng hiu nh m nh Peugeot, Citron, Vauxhall v Opel tuyn b s ng ca tt c cc nh my ti chu u, bao gm nh my ti Mulhouse (Php) v nh my ti Ellesmere Port (Anh).. Lin minh Fiat Chrysler (FCA) s ng ca 8 nh my, trong c 6 nh my ti Italia.

n dit cn trng Pesttech GL

n bt cn trng bng tm keo dnh Pesttech GL-FOS-01. Thng s k thut ca n Pesttech GL-Fos01: Phm vi bao ph: 80-100m2 Ngun sng: T8 15W with FSL tube Trng lng: 4 kg Vt liu: Kim loi Sn tnh in Tui th bng: : 8,500 h Kch thc : 47 x 29.7 x 9.3 cm ng dng : - n bt cn trng bng tm keo dnh

BNG BO GI ALU ALCOREST TON QUC

Bng Bo Gi Alu Alcorest Trong Nh, Alu Alcorest Ngoi Tri. Bng bo gi alu alcorest vi cc loi mu thng trong nh, ngoi tri v mu c bit nh cc mu alcorest vn g, alcorest vn xc, vn, alu bng, alu gng v alu nano.Cng ty TNHH TOP3 l i l alu alcorest gi s ton quc, cung cp tm alu alcorest gi

1060 nhm tm nh cung cp v nh sn xut Trung Quc

Southwest Aluminum hin cung cp cho bn tm nhm 1060 vi gi c hp l. Nu bn ang tm kim n, hy c t do bn bun cc sn phm nhm cht lng sn xut ti Trung Quc vi nh sn xut v nh cung cp ca chng ti t Trung Quc. Cc dch v ty chnh v cc mu min ph cng c sn trong

n dit cn trng Pesttech GL

n bt cn trng bng tm keo dnh Pesttech GL-FOS-01. Thng s k thut ca n Pesttech GL-Fos01: Phm vi bao ph: 80-100m2 Ngun sng: T8 15W with FSL tube Trng lng: 4 kg Vt liu: Kim loi Sn tnh in Tui th bng: : 8,500 h Kch thc : 47 x 29.7 x 9.3 cm ng dng : - n bt cn trng bng tm keo dnh